Aktier

NCC Aktie

NCC har valt att rikta in sig på bygg- och fastighetsutveckling. Det inkluderar bland annat industrilokaler och offentliga byggnader, men även kommersiella fastigheter.

I sin portfölj av projekt återfinns infrastruktur, underhåll och anläggning och NCC bedriver sin verksamhet inom både Europa och Norden, med huvudkontor i Solna.

NCC riktar sig till flera olika branscher och marknader fär kundbasen främst består av mindre och medelstora företag.