Aktier

Investor Aktie

Investmentbolaget Investor grundades år 1916 och består idag av en rad olika storbolag från Sverige. Bolagen fokuserar bland annat på industri, elektronik och telekom, samt är aktiva inom fordonsindustrin.

Affärsidén bakom Investor är att skapa ett investmentbolag som ger en god avkastning för alla investerare och där fokus ligger på att utveckla och äga bolag som har en mycket attraktiv potential. I dagsläget bedriver Investor sin verksamhet i Sverige, men även i USA och i Asien.