Aktier

Atrium Ljungberg Aktie

Atrium Ljungberg är ett bolag som valt att rikta in sig på fastighetsbranschen. Här är målet att förvalta, äga och aktivt vara delaktig i den utveckling av fastighetsbeståndet som finns.

I bolagets portfölj kan man bland annat hitta kommersiella fastigheter som finns i de större städerna i Sverige. Företaget grundades under år 2006 när man valde att slå samman Atrium Fastigheter med LjungbergGruppen.